Selecteer een pagina

visie

In 2015 zij wij een gezinshuis gestart om kinderen en
jongeren die niet thuis kunnen opgroeien een rotsvaste plek
in ons gezin te bieden, omdat we geloven in de kracht van het opgroeien in een gezin. 

We zien dat door de kinderen rust, structuur en een stabiel
dagelijks leven aan te bieden, de kinderen tot ontwikkeling
komen. 

In de loop van tijd zijn we ons meer gaan richten op het opvangen van jongere kinderen, omdat we merken dat we jongere kinderen kunnen meenemen in het gezinsleven wat we al hebben.

Het gewone leven

De kracht van het gewone leven is de kern van ons gezinshuis. Kinderen genieten van het gewone dagelijkse leven van een gezin. Gewoon waar het kan en
extra begeleiding waar nodig.

Coachend Positief

Wij geloven in de kracht van positief opvoeden. We dagen de kinderen uit, om in hun eigen tempo, stapjes vooruit te zetten. Daardoor groeit het zelfvertrouwen van het
kind en zien we de kinderen genieten.

Basic Trust

Wij gebruiken de methodes van Basic Trust . Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags) symptomen die een kind laat zien. Voor herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden.

Samenwerking

Wij, Judith en René, draaien ons gezinshuis samen, zodat er twee vaste aanspreekpunten zijn, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Doordat we elkaar goed aanvullen zijn we in staat om de begeleiding zelf op ons te nemen en de taken passend te verdelen. Hierbij werken we met rust, structuur, duidelijkheid en continuïteit en zorgen ervoor dat het basisvertrouwen kan groeien.

 

Driestroomhuis

Wij zijn een franchiseonderneming van De Driestroom. Naast onze eigen zorg en aandacht voor kwaliteit, zorgt ook de Driestroom ervoor dat er doormiddel van
kwaliteitsnormen en eisen, die zij aan gezinshuizen stelt, een constant en hoog niveau van kwaliteit van zorg voor de kinderen is. Samen staan we sterk en kunnen we de kwaliteit bieden die de jongeren nodig hebben.

Doelmatig

Wij werken planmatig door met betrokkenen en specialisten een begeleidingsplan op te stellen. Hiervoor werken wij onder andere samen met een orthopedagoog. Het plan geeft richting en helpt ons om vorderingen in kaart te brengen.

Informatie

Stationsstraat 91
3881 AC  Putten

0341353935

0623586019

info@derotsputten.nl